Retour

BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS

INFOPRO DIGITAL GROUP B.V.

Laatste update: 15/02/2024

Inforpro Digital Group B.V. (hierna De Groep) verbindt zich ertoe de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Het doel van dit beleid over persoonsgegevens (« Beleid« ) is de kenmerken van de verwerking van persoonsgegevens binnen De Groep te beschrijven en de voorwaarden ervan te specificeren. 

In het kader van dit beleid is elk bedrijf dat deel uitmaakt van De Groep verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die het verzamelt en opslaat. De namen en contactgegevens van elke voor de verwerking verantwoordelijke bedrijf staan vermeld in bijlage 1.

De functionarissen voor gegevensbescherming van de Infopro Digital Group B.V. kunnen worden gecontacteerd via de contactgegevens in bijlage 1 van dit beleid in geval van vragen, opmerkingen of verzoeken in verband met de verwerking van persoonsgegevens.   

Het verzamelen, verwerken en beheren van persoonsgegevens in verband met het personeelsbeleid van De Groep valt onder een afzonderlijk beleid.

In dit beleid:

«  De Groep » verwijst naar Infopro Digital Group B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven, zowel individueel als collectief en zoals vermeld in Bijlage 1 van dit beleidsdocument. 

 » Gebruiker » verwijst naar elke persoon die gebruikt maakt van de diensten van De Groep of een samenwerking ermee aan gaat.

« Diensten » staat voor: onze websites, softwaretoepassingen, mobiele apps of applicaties, abonnementsdiensten en virtuele en/of fysieke evenementen, ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd/aangeboden.

1. SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD


De Groep streeft ernaar het verzamelen van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Maar waar ze worden verzameld, gaat het voornamelijk om de volgende categorieën:

Identiteitsgegevens – bijvoorbeeld voornaam, achternaam, handtekening, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke gegevens.

Transactie- en gebruiksgegevens – bijvoorbeeld browse- en aankoopgeschiedenis, productbeoordelingen, enquêteresultaten, betalingsgegevens (inclusief bankgegevens) en gegevens die informatie bevatten over hoe Gebruiker onze diensten gebruikt.

Professionele gegevens – bijvoorbeeld contactgegevens, bedrijfsinformatie, professioneel e-mailadres, opleidings- en trainingsgegevens, onderscheidingen, huidige werkgegevens, cv, en andere profielgegevens van openbare platformen zoals LinkedIn of andere (sociale) media.

Andere gegevens – die kunnen bestaan uit locatiegegevens, verbindings- en navigatiegegevens (IP-adressen, logbestanden enz.), door de gebruiker gegenereerde inhoud (waaronder foto’s en andere beelden), verzameling van stemgegevens (stemcommando ‘s of telefoonopnames).

Gegevens over minderjarigen

De activiteiten van De Groep zijn niet gericht op minderjarigen.

Onze producten en Diensten zijn bestemd voor meerderjarige personen die in staat zijn contractuele verplichtingen aan te gaan. De toegang tot onze producten en Diensten is echter niet beperkt tot volwassenen, aangezien onze producten en diensten geen inhoud bevatten die verboden is voor minderjarigen.

Daarom controleren wij niet of een gebruiker minderjarig is of niet.

Wanneer de Gebruiker een minderjarige is onder een bepaalde leeftijd (tussen 13 en 16 jaar, afhankelijk van de staat/land of het grondgebied), moet de verwerking van persoonsgegevens onderworpen zijn aan de voorafgaande toestemming van de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheden voor de minderjarige.

Als via onze producten en Diensten informatie wordt verzameld over een minderjarige, krijgt de minderjarige of zijn /haar wettelijke vertegenwoordiger de mogelijkheid om contact op te nemen met de DPO van het bedrijf, product of dienst of die de betrokken persoonsgegevens verwerkt, om de informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. De contactgegevens van de DPO staan vermeld in bijlage 1 van dit beleidsdocument. 

2. WAAROM EN HOE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

2.1 Zakelijk doel en rechtsgrondslag van de verzameling 

Wij zullen de rechtsgrondslag en het doel voor het verzamelen van uw persoonsgegevens onmiddellijk voorafgaand aan de verzameling aangeven. Bedrijven binnen De Groep verwerken persoonsgegevens voor verschillende zakelijke doeleinden, die elk op een of meer rechtsgrondslagen kunnen berusten, zoals hieronder uiteengezet: 

ZAKELIJK DOELRELEVANTE RECHTSGRONDSLAG 
Dropping cookies en andere tracersMarketingdoeleinden (waarvoor toestemming is vereist) Analyse van verbindings- en navigatiegegevens om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren.   Browsegeschiedenis van de gebruiker met betrekking tot producten en diensten van derden waarvoor op onze websites reclame wordt gemaaktToestemming van de gebruiker
Bijhouden van dossiers voor intern administratief gebruik (klachten van klanten, loyaliteit enz.).  Facturering, belastingaangifte; opleiding van personeel  Beheer van het openbaarmakingssysteem (klokkenluiden)Verwerking waar nodig om te voldoen aan wettelijke eisen, om onze Gebruiksvoorwaarden en Gedragscode te handhaven, om fraude te voorkomen, om samen te werken met wetshandhavers en regelgevende instanties, en om andere verboden, illegale of schadelijke activiteiten te stoppen.Naleving van de wettelijke verplichtingen van De Groep
Tevredenheidsonderzoeken en marktstudies  Het publiceren van betaalde bedrijvengidsen om de markt op te gaan met relevante producten en aanbiedingen. Voor geanonimiseerde statistische doeleinden om de veiligheid van onze activiteiten te waarborgen en onze producten en diensten te verbeterenMarketingdoeleinden: Wij leveren marketing- en evenementencommunicatie aan Gebruiker via verschillende platforms zoals e-mail, telefoon, sms, direct mail en online. Als wij Gebruiker een marketingbericht sturen, bevat dit instructies over hoe Gebruiker zich in de toekomst kan afmelden voor het ontvangen van deze berichten. Houd er echter rekening mee dat wij in de hele EER (Europese Economische Ruimte) geen voorafgaande toestemming hoeven te vragen als wij soortgelijke producten of diensten verkopen als die welke een gebruiker eerder bij ons heeft gekocht. Ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal is geen voorafgaande toestemming vereist wanneer wij marketingactiviteiten uitvoeren op een zakelijk e-mailadres en wij Gebruiker een mogelijkheid bieden om Gebruiker kosteloos af te melden voor verdere marketingcommunicatie.  De verwerking is in het legitieme belang van De Groep.
Uitvoering van de contractuele verplichtingen van De Groep tegenover een GebruikerCommunicatie met een derde na een verzoek van Gebruiker (contacten leggen, offertes maken, exposanten ontmoeten op een beurs, een Webinar bekijken, enz.) Versturen van transactie-e-mails naar gebruikers (melding van het afdrukken van badges, herinnering aan data van evenementen, enz.)  Registratie voor een Webinar Beheer van de levering en facturering van diensten en producten Onze klantrelatie met Gebruiker beherenReageren op uw verzoeken of feedback in schriftelijke, elektronische of mondelinge vormInterne bedrijfsdoeleinden, zoals het naleven van ons intern beleid of bedrijfspraktijken, projectbeheer.

Uitvoering van contracten

Communicatiemiddelen

De Groep kan met gebruikers communiceren aan de hand van hun persoonsgegevens, wat de vorm kan aannemen van een e-mail, SMS-bericht of kennisgeving, bericht in de sociale media, telefoongesprek, brief, webapplicatie, zoekmachine of webpromotiebanner.

2.2. Hoe wij uw gegevens verzamelen 

2.2.1. Interactie van de gebruiker met De Groep 

Als gebruikers onze websites bezoeken en bepaalde producten en diensten bezoeken, gebruiken, downloaden, kopen of zich erop abonneren, worden persoonsgegevens verzameld. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verzameld, zullen wij dit aangeven:

 • De naam en contactgegevens van de betreffende groepsmaatschappij die de betreffende producten of diensten levert, 
 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de rechtsgrondslag voor de verwerking,
 • Of de verzameling noodzakelijk is om het abonnement uit te voeren of voor de aankoop van het product,
 • Of er verdere verwerking van de gegevens verwacht wordt,
 • De eventuele ontvangers en/of categorieën ontvangers van de gegevens,
 • Elke mogelijke doorgifte van gegevens buiten het VK of de EER,
 • Een verwijzing naar dit beleid voor informatie over hoe Gebruiker zijn of haar rechten kan uitoefenen of andere informatie die voor Gebruiker nodig is.

2.2.2. Verzameling via cookies en andere tracers

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een website in de browser worden opgeslagen wanneer Gebruiker een website bezoekt, een e-mail leest, software of een mobiele toepassing installeert of gebruikt. Deze cookies kunnen van de eerste partij zijn (geplaatst door de website die Gebruiker bezoekt) of van derden (geplaatst op andere domeinen dan de hoofdwebsite, meestal beheerd door derden om surfgegevens te verzamelen tijdens navigatie op verschillende websites). Het plaatsen en het gebruik van cookies van derden door derde partijen is onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Cookies worden geclassificeerd als « essentieel » of « niet-essentieel ». « Essentiële » cookies zijn strikt noodzakelijk voor de levering van een duidelijk door de Gebruiker gevraagde dienst of noodzakelijk voor de werking van de websites en toepassingen van De Groep (beheer van het winkelwagentje, opslaan van sessie-identificatiegegevens, enz.) Voor deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet vereist. Wetten over gegevensbescherming in verschillende rechtsgebieden kunnen leiden tot verschillende toestemmingsvereisten. Afhankelijk van het rechtsgebied worden sommige cookies niet als « essentieel » geclassificeerd of zijn ze niet vrijgesteld en hebben ze daarom uw toestemming nodig voordat ze worden geplaatst.

Voorbeelden van essentiële cookies waarvoor geen toestemming nodig isKenmerken 
Beheer van het winkelwagentjeVirtuele opslag van de bestelling van de gebruiker 
Sessie-ID’s Hiermee kan de site de gebruiker onthouden, zodat niet bij elke paginawijziging dezelfde informatie wordt gevraagd. 

Indien nodig vraagt De Groep toestemming alvorens een cookie op een apparaat te plaatsen via een pop-up bericht. Dit geeft Gebruik een lijst van de cookies die kunnen worden geplaatst nadat toestemming is verkregen, evenals het volgende: 

 • Doel van elke cookie; 
 • De mogelijkheid om het plaatsen van cookies voor niet-essentiële doeleinden te weigeren (via een link « cookie-instellingen » of « cookiebeleid »); of
 • Alternatieven voor het verwijderen van niet-essentiële cookies.
 • Het onthouden van de toestemming van de Gebruiker voor het plaatsen van cookies betekent niet dat er geen reclame op de internetbrowser komt, maar alleen dat de advertenties niet op interesses van de Gebruiker zijn afgestemd.
 • De instellingen van de browser van de Gebruiker kunnen de manier wijzigen waarop Gebruiker toegang krijgt tot inhoud en diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is. Als de browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, kan de Gebruiker toegang tot de website, tool of applicatie geheel of gedeeltelijk worden geweigerd/geblokkeerd.

Klik op de namen van de onderstaande internetbrowsers voor meer informatie over hun instellingen: 

TYPE COOKIES waarvoor toestemming nodig isKenmerken 
Niet-geanonimiseerde cookies voor publieksmetingenDeze cookies stellen De Groep in staat de navigatie van bezoekers op de site te begrijpen: aantal bezoekers, bounce-percentage, verkeersbronnen, enz.   (Bijv.: At Internet; Google Analytics; Matomo…) 
Reclame  Deze cookies worden gebruikt voor marktonderzoek, bezoekersprofilering, advertentieselectie (bijv.: Criteo, Google, Adobe Advertising Cloud).
Videobestanden  Deze cookies maken de levering van videospelers en andere multimedia-inhoud mogelijk.  (bijv.: Vimeo; YouTube)
Sociale media  Deze cookies maken het delen van inhoud op Social mediasites (bijv.: LinkedIn, Facebook, Twitter, Xing) mogelijk.
Gepersonaliseerde inhoudDeze cookies maken de selectie en distributie van gepersonaliseerde inhoud volgens de gebruiker mogelijk (bijv.: Algolia)

2.2.3. Verzameling per telefoon

De Groep verleent sommige diensten per telefoon en kan daarbij persoonsgegevens verzamelen. De verzamelde persoonsgegevens worden soms opgeslagen in onze bestanden. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door de bedrijven van De Groep om de verzoeken van Gebruiker te beantwoorden, maar ook om Gebruiker marketingmateriaal te sturen dat verband houdt met de professionele of zakelijke activiteiten van Gebruiker of om gegevens van Gebruiker op te nemen in bedrijvengidsen.

Lijsten die « Robinson-lijsten » worden genoemd, staan het afmelden voor telemarketinglijsten toe. Bijvoorbeeld:

 • In Frankrijk geschiedt de inschrijving op deze lijst via de Bloctel-dienst, beschikbaar op: https://www.bloctel.gouv.fr/.
 • In het Verenigd Koninkrijk stelt de Telephone Preference Service (TPS) consumenten en professionals in staat hun telefoonnummers te laten schrappen van lijsten die door de industrie worden gebruikt: https://www.tpsonline.org.uk/
 • In de Verenigde Staten wordt een soortgelijke dienst verleend door het National Do Not Call Registry: https://www.donotcall.gov/

2.2.4. Indirecte inzameling 

De Groep kan persoonsgegevens verkrijgen uit openbare informatie (bv. kadasters, handelsregisters, aanbestedingen, enz.), conclusies trekken uit bestaande informatie, of persoonsgegevens verkrijgen van derden. In een dergelijk geval zal De Groep:

 • Gebruiker in kennis stellen van de verzameling van zijn of haar persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften; 
 • Gebruiker informeren over hoe Gebruiker rechten kan uitoefenen.
 • Vermeld de bron van de verkregen persoonsgegevens om de traceerbaarheid te waarborgen

3. HOE LANG DE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

De Groep neemt alle nodige maatregelen om de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te bewaren en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Soort gegevens en aard van de verwerking Bewaartermijn
Actieve klantgegevens  (Persoon die de producten/diensten gebruikt en/of reageert op marketingcommunicatie)Duur van de contractuele relatie   Zolang de gebruiker de producten en diensten van De Groep blijft gebruiken, worden zijn gegevens bewaard om de continuïteit te waarborgen.
Inactieve klantgegevens   (Persoon maakt niet langer gebruik van de producten en/of diensten en reageert niet op commerciële mededelingen)Tot 6 jaar voor gegevens die verband houden met een bedrijf vanaf de datum van het laatste contact met de gebruiker (bestelling, verbinding met een account, klik op een e-mail, …)
Prospect  (Persoon zonder eerdere relatie met een onderneming van De Groep)Tot 3 jaar na het laatste contact met de Gebruiker met onze producten of diensten (d.w.z. klikken op een hyperlink in een e-mail die verwijst naar een gepromoot product).
Gegevens over de autosector  Tot 20 jaar voor persoonsgegevens (bv. VIN, nummerplaat enz.), wat nodig is gezien de levensduur van voertuigen en de noodzaak om die gegevens te bewaren voor diensten in verband met onderhoud en reparatie.  
Cookiegegevens  13 maanden vanaf hun storting
Aanwervingsgegevens van afgewezen sollicitantenTot 2 jaar na de datum van ontvangst van de aanvraag
Gegevens die worden bewaard in het legitieme belang van De Groep (Geschillen, onderzoeksbehoeften, bewijs en vervolging van strafbare feiten met als enig doel, indien nodig, het verstrekken van gegevens aan de gerechtelijke autoriteit, bescherming van de rechten van De Groep)Duur per geval bepaald op basis van wettelijke en regelgevende vereisten, richtsnoeren van regelgevende instanties voor gegevensbescherming en ons vermogen om de nauwkeurigheid van de gegevens in de tijd te waarborgen.
Gegevens die worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Beheer van de klokkenluidersprocedure, beheer van contracten)Per geval volgens de bewaartermijnen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

4. HOE WIJ DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS DELEN

De Groep kan persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden zoals hierboven beschreven delen hieronder wordt beschreven aan wie waarom de informatie wordt gedeeld:

 • Wij hebben geen controle over het gebruik van informatie die op deze openbare forums wordt vrijgegeven. U moet voorzichtig zijn met het vrijgeven van informatie op deze openbare forums, met name uw gezondheidsinformatie en locatiegegevens, en voorzichtig zijn met de manier waarop u uw persoonlijke gegevens vrijgeeft. Inhoud die in openbare delen van de Services wordt geplaatst, met inbegrip van adviezen en meningen, vertegenwoordigt de meningen en is de verantwoordelijkheid van degenen die de inhoud plaatsen. Wij onderschrijven, ondersteunen, controleren of stemmen niet in met de geplaatste inhoud op. Als u vragen of opmerkingen hebt over inhoud die via onze Diensten is geplaatst, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Bijlage 1.

Afhankelijk van de situatie zijn in de afgelopen twaalf maanden de volgende categorieën persoonsgegevens openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden: identiteitsgegevens, transactie- en gebruiksgegevens, bedrijfsgegevens, locatiegegevens, verbindings- en navigatiegegevens (ip-adres; logs, enz.), door gebruikers geüploade foto’s, verzameling van stemgegevens (gebruik van stemcommando of telefoonopname), door de gebruiker vrijwillig ter beschikking gestelde informatie (forum, communicatie, discussiesessie, enz.). 

5. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

(EER, UK EN BUITEN CALIFORNIË)

5.1 Uw rechten

Gebruiker heeft het recht om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Recht op toegang. Gebruiker heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen voor details van zijn of haar persoonlijke informatie en een kopie van die persoonlijke informatie.
 • Recht op rectificatie. Het recht om onjuiste informatie over Gebruiker te laten corrigeren of verwijderen (inclusief het recht om ons te vragen informatie aan te vullen die volgens Gebruiker onvolledig is).
 • Recht op wissen (« Recht om vergeten te worden »). Het recht om bepaalde persoonlijke informatie over Gebruiker te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking. Gebruiker heeft het recht ons te vragen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken wanneer:
 • de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist;
 • de verwerking rechtmatig is, maar Gebruiker bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens; of
 • De Groep de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar deze nog wel nodig zijn voor de verdediging van een gerechtelijke procedure.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van Gebruiker wanneer onze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een taak van algemeen belang of wanneer wij Gebruiker hebben bevestigd dat de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van een derde. In het geval van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor Gebruiker heeft, heeft Gebruiker ook het recht de beslissing te betwisten en menselijke tussenkomst van onze kant te verkrijgen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht om te vragen dat wij de persoonlijke informatie die Gebruiker ons gaf, overdragen aan een derde organisatie of aan Gebruiker.
 • Recht om af te zien van marketing. Gebruiker heeft het recht om te vragen dat geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen, en dat kan voor sommige of alle soorten marketingcommunicatie zijn.
 • Recht om toestemming in te trekken. Het recht om de toestemming die Gebruiker ons eerder heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

Elk verzoek in verband met de uitoefening van de rechten van de Gebruiker moet worden gericht aan de contactgegevens van het bedrijf of de website waarop het verzoek betrekking heeft en die verantwoordelijk is voor het geografisch gebied waar het verzoek over gaat. Gebruiker kan worden gevraagd om bewijsmateriaal ter verificatie van zijn of haar identiteit en de redenen voor zijn of haar verzoek, zodat De Groep kan beoordelen of de rechten in de specifieke omstandigheden van het verzoek kunnen worden uitgeoefend. Deze informatie is beschikbaar in bijlage 1 van dit beleid.

5.2. Recht om te beslissen wat er na overlijden met persoonsgegevens van de Gebruiker gebeurt

U hebt het recht om te beslissen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden.  Om dit recht uit te oefenen, kunt een e-mail sturen: 

 • Met als onderwerp « Post-mortem right »; 
 • Met vermelding van de persoon of personen die na overlijden in naam van Gebruiker kunnen handelen, alsmede eventuele instructies die Gebruiker wil dat wij opvolgen. 

Als wij geen instructies ontvangen vóór overlijden van de Gebruiker, kunnen persoonlijke vertegenwoordigers de afsluiting van rekening(en) van Gebruiker aanvragen bij de DPO van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende site. De contactgegevens staan vermeld in Bijlage 1 van dit Beleid.

5.3 Functionarissen voor gegevensbescherming en regelgevers

De Groep beschikt over verschillende functionarissen voor gegevensbescherming, die kunnen worden gecontacteerd op de in bijlage 1 van dit beleid vermelde contactgegevens, om vragen of problemen in verband met de verwerking van persoonsgegevens te behandelen. 

Gebruiker kan ook rechtstreeks contact opnemen met en/of een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthouder voor gegevensbescherming:

LandNaam van de autoriteitNeem contact op met
FrankrijkCNILNeem contact op met
Verenigd KoninkrijkICONeem contact op met
DuitslandBFDINeem contact op met
SpanjeAEPDNeem contact op met
PortugalCNPDNeem contact op met
IerlandDPCNeem contact op met
ItaliëGPDPNeem contact op met
NederlandAPNeem contact op met
ChinaCACNeem contact op met
RoemeniëANS PDCPNeem contact op met
TunesiëINPDPNeem contact op met
ZwitserlandPFPDTNeem contact op met
AustraliëOAICNeem contact op met
BelgiëAPDNeem contact op met
OostenrijkDSBNeem contact op met
CaliforniëCPPANeem contact op met

6. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN (CALIFORNIË)

Als Gebruiker in Californië woont, heeft Gebruiker mogelijk bepaalde aanvullende rechten onder de California Consumer Privacy Protection Act (« CCPA »), zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (« CPRA ») (van kracht in januari 2023). In dit gedeelte worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe Gebruiker deze rechten kan uitoefenen.

In de context van het « Hoe uw rechten uitoefenen (Californië) » artikel:

« Consument »: Californische consumenten, zoals gedefinieerd in afdeling 17014 van titel 18 van de California Code of Regulations.

De termen « persoonlijke informatie », « gevoelige persoonlijke informatie », « verkoop (van persoonlijke informatie) » en « delen (van persoonlijke informatie) » zijn gedefinieerd onder California Civil Code Section 1798.140.

In sommige gevallen kunnen verzoeken, vanwege de verplichtingen van De Groep over veiligheid en vertrouwelijkheid, alleen worden verwerkt als Gebruiker zijn of haar identiteit bewijst. Alleen Gebruiker of een gevolmachtigde agent die geregistreerd staat bij de California Secretary of State en die Gebruiker machtigt om namens Gebruiker te handelen, mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot zijn of haar persoonlijke gegevens. Tenzij gebruiker een agent heeft voorzien van een geldige volmacht, moet Gebruiker bij het gebruik van een gevolmachtigde agent: (1) een ondertekende machtiging aan de agent overhandigen waarin duidelijk de bevoegdheid van de agent wordt beschreven om namens Gebruiker een verzoek in te dienen; (ii) Gebruiker zijn of haar eigen identiteit verifiëren; en (iii) rechtstreeks bevestigen dat Gebruiker de gemachtigde agent toestemming heeft gegeven om het verzoek in te dienen.  Die agent moet ook zijn of haar identiteit bij ons kunnen verifiëren en ons zijn of haar bevoegdheid overhandigen om namens Gebruiker te handelen.

Het verzoek van Gebruiker moet zoveel mogelijk informatie bevatten (inclusief het bedrijf, het merk, de website of de dienst waarop het verzoek betrekking heeft) zodat het bij ontvangst binnen maximaal 45 dagen kan worden verwerkt, wat eenmalig met 45 dagen kan worden verlengd als dit redelijkerwijs noodzakelijk is.  Wij brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van verifieerbare consumentenverzoek, tenzij het verzoek buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is.

Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van rechten moet worden gericht aan de contactgegevens van het betrokken bedrijf en bevoegd voor uw geografisch gebied, zoals vermeld in bijlage 1, of aan het nummer 1 855-601-3888, of via het formulier dat eventueel beschikbaar is op een van onze sites.

Wij kunnen niet op verzoeken ingaan als wij geen identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens op Gebruiker betrekking heeft. Voor een verifieerbaar consumentenverzoek hoeft Gebruiker geen account bij ons aan te maken. Een van onze vertegenwoordigers zal contact met Gebruiker opnemen om zijn of haar identiteit te verifiëren. Het is mogelijk dat Gebruiker aanvullende informatie moet verstrekken om zijn of haar verzoek te verifiëren. Afhankelijk van de aard van het verzoek kunnen wij aanvullende verificatiehandelingen vereisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verstrekken van een ondertekende verklaring op straffe van meineed dat Gebruiker de consument is wiens persoonlijke informatie het onderwerp is van het verzoek. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker om het verzoek in te dienen te verifiëren.

6.1 Californische consumentenrechten

Gebruiker heeft het recht om, onder de strikte voorwaarden van het toepasselijke recht, de volgende rechten uit te oefenen.

6.1.1 Recht op verwijdering

Gebruiker heeft het recht om te verzoeken dat wij zijn of haar persoonlijke gegevens die wij van Gebruiker hebben verzameld, verwijderen. Wij kunnen het verzoek tot verwijdering weigeren als het bewaren van de informatie voor ons of onze dienstverlener(s) noodzakelijk is om:

 • De transactie te voltooien waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld, een product of dienst te leveren waarom Gebruiker heeft verzocht, handelingen te verrichten die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze lopende zakelijke relatie met Gebruiker, of anderszins ons contract met Gebruiker uit te voeren.
 • Beveiligingsincidenten opsporen, bescherming bieden tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen die voor dergelijke activiteiten verantwoordelijk zijn, vervolgen.
 • Debuggen van producten om fouten op te sporen en te herstellen die de bestaande bedoelde functionaliteit aantasten.
 • De vrijheid van meningsuiting uitoefenen, het recht van een andere consument om zijn recht van vrije meningsuiting uit te oefenen waarborgen, of een ander bij wet voorzien recht uitoefenen.
 • Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 seq.).
 • Uitsluitend intern gebruik mogelijk maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van zijn of haar relatie met ons.
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Andere interne en wettige toepassingen van die informatie te maken die verenigbaar zijn met de context waarin Gebruiker ze heeft verstrekt.

6.1.2 Recht op correctie

Gebruiker heeft het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke informatie die wij over Gebruiker hebben te corrigeren, rekening houdend met de aard van zijn of haar persoonlijke informatie en de doeleinden waarvoor zijn of haar persoonlijke informatie wordt verwerkt.

6.1.3 Recht om te weten

Gebruiker heeft het recht om niet meer dan twee keer per periode van 12 maanden te verzoeken dat wij het volgende openbaar maken:

(1) De categorieën persoonsgegevens die wij over Gebruiker hebben verzameld, bekendgemaakt, verkocht of gedeeld.

(2) De categorieën bronnen waaruit zijn of haar persoonsgegevens worden verzameld.

(3) Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, verkopen of delen van zijn of haar persoonsgegevens.

(4) De categorieën van derden aan wie wij persoonsgegevens van Gebruiker bekendmaken, verkopen of delen.

(5) De specifieke elementen van persoonsgegevens van Gebruiker die wij over u hebben verzameld.

6.1.4 Recht op opt-out

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om te verzoeken dat wij zijn of haar persoonlijke informatie niet verkopen of delen met derden. 

Wij hebben de afgelopen twaalf maanden geen persoonlijke informatie verkocht.  In de afgelopen twaalf maanden hebben wij persoonsgegevens gedeeld met onze externe reclamepartners om Gebruiker advertenties te tonen over onze producten en diensten terwijl Gebruiker op het internet surft.  Zoals de meeste bedrijven staat De Groep bepaalde externe reclamepartners toe om trackingtechnologie zoals cookies en pixels op onze websites te plaatsen. Dankzij deze technologie kunnen deze reclamepartners informatie ontvangen over de activiteiten van Gebruiker op onze website, die vervolgens aan de browser of apparaat wordt gekoppeld.  Deze bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om Gebruiker meer relevante advertenties aan te bieden terwijl Gebruiker op het internet surft.  Dit type gegevensdeling kan worden beschouwd als het « delen » van persoonlijke informatie. Gebruiker kan zich afmelden voor dit delen door te klikken op de link « Mijn gegevens niet delen » op onze consumentensites. 

6.1.5 Recht om het gebruik en de openbaarmaking van uw gevoelige persoonsgegevens te beperken

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om een bedrijf dat zijn of haar gevoelige persoonlijke informatie verzamelt, op te dragen het gebruik van die informatie te beperken tot wat nodig is om de diensten of goederen te leveren die een gemiddelde consument die om dergelijke goederen of diensten vraagt, redelijkerwijs zou verwachten.  De Groep verzamelt of verwerkt momenteel geen gevoelige persoonsgegevens.

6.1.6 Non-discriminatie

De Groep zal Gebruiker niet discrimineren omdat Gebruiker een van zijn of haar rechten heeft uitgeoefend:

– door Gebruiker goederen of diensten te weigeren;

– Gebruiker andere prijzen of tarieven aanrekenen voor goederen of diensten, inclusief het geven van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes;

– Gebruiker een ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten leveren; en

– suggereren dat Gebruiker een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten kan ontvangen.

Merk op dat de wet een bedrijf niet verbiedt om Gebruiker een andere prijs of tarief aan te rekenen, of Gebruiker een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan te bieden, als dat verschil redelijkerwijs verband houdt met de waarde die het bedrijf door zijn of haar persoonlijke informatie krijgt, of om loyaliteits-, belonings-, voordelen-, kortingen- of clubkaartprogramma’s aan te bieden die in overeenstemming zijn met dit beleid en de Californische wet.

6.2 Andere Californische consumentenrechten

Sommige webbrowsers beschikken over een « Do Not Track »-functie (DNT) die websites die Gebruikt bezoekt een signaal geeft dat Gebruiker niet wil dat zijn of haar onlineactiviteiten worden gevolgd. Veel websites en toepassingen, waaronder de onze, reageren momenteel niet op DNT-signalen van webbrowsers omdat deze signalen nog niet uniform zijn. Ga voor meer informatie over DNT-signalen naar https://allaboutdnt.com/. Andere websites van derden kunnen surfactiviteiten van Gebruiker bijhouden wanneer zij Gebruiker inhoud aanbieden, zodat zij kunnen personaliseren wat zij Gebruiker op hun websites presenteren.

Inwoners van Californië hebben het recht om informatie te ontvangen waaruit blijkt met welke derde bedrijven of personen De Groep in het afgelopen kalenderjaar zijn of haar persoonsgegevens heeft gedeeld, en ook een beschrijving van de categorieën persoonsgegevens die aan die derde zijn verstrekt. Gebruiker kan deze informatie eenmaal per jaar kosteloos verkrijgen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in Bijlage 1.

7. DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EER/UK

Als een onderneming van De Groep persoonsgegevens meedeelt aan een andere onderneming van De Groep of aan een derde die gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen besluit over adequaatheid van de Europese Commissie geldt, worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens een beschermingsniveau genieten dat in wezen gelijkwaardig is aan het niveau dat door de toepasselijke verordening wordt opgelegd.

In dit verband verbindt De Groep zich er met name toe rekening te houden met:

– Voor beperkte internationale doorgiften van gegevens, afhankelijk van het toepasselijke recht en rechtsgebied, de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie van 4 juni 2021 of de modelcontractbepalingen inzake internationale gegevensoverdracht die op 21 maart 2022 in het Verenigd Koninkrijk in werking zijn getreden, zoals beschikbaar gesteld door de betrokken toezichthoudende autoriteiten, of de modelcontractbepalingen van elke betrokken toezichthoudende autoriteit om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

– Alle andere passende waarborgen om de rechtmatige overdracht van persoonsgegevens te waarborgen (bijvoorbeeld bindende bedrijfsregels, gedragscode, certificeringsmechanisme). Indien gebruiker een betrokkene is in de EER en een lid van De Groep gevestigd in het Verenigd Koninkrijk zijn of haar persoonsgegevens verwerkt, heeft De Groep haar dochteronderneming IPD aangesteld als haar Europese vertegenwoordiger om namens haar op te treden met betrekking tot EU GDPR-naleving. De contactgegevens van IPD staan vermeld in bijlage 1 van dit beleid.

8. AANWERVING VAN PERSONEEL  

De Groep verzamelt de informatie die nodig is om de meest geschikte kandidaten te vinden voor openstaande functies. De Groep zal het CV en de contactgegevens van een persoon niet aan een derde partij doorgeven zonder diens toestemming. 

Als u hebt gesolliciteerd naar een functie bij De Groep en u wilt uw persoonsgegevens wijzigen of uit onze bestanden verwijderen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar de contactadressen in bijlage 1 van dit beleid, onder vermelding van:

 • Uw voor- en achternaam;
 • De entiteit waar u heeft gesolliciteerd; en
 • De datum van uw aanvraag.

Een identiteitsbewijs kan worden verlangd. 

Wanneer u de persoonsgegevens van voormalige werkgevers aan De Groep verstrekt als referentie, moet u er eerst voor zorgen dat u de toestemming van de referent hebt gekregen.

9. GERELATEERDE WEBSITES

De Groep biedt op haar websites links aan naar andere websites en diensten waarover De Groep geen controle heeft en die niet onder dit beleid vallen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker om de privacyverklaringen op deze websites te lezen.

BIJLAGE 1: BEDRIJVEN VAN DE INFOPRO DIGITAL GROEP DIE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Merk op dat alle communicatie naar in het Verenigd Koninkrijk gevestigde groepsmaatschappijen van gebruikers die zich in de EER bevinden, zal worden gericht aan IPD in Frankrijk en hun aangewezen vertegenwoordiger.

Bedrijven van De GroepIdentificatienummerAdres van het hoofdkantoorBestreken landen  Contactgegevens
INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWSRCS LYON 440 290 0701, place Tobie Robatel, 69001 Lyon, Frankrijk.Frankrijk, Duitsland, Spanjedpo@infopro-digital.com  
AANBESTEDINGSKALENDER B.V. 56807554
 Bergpoortstraat 71 
 7411 CL Deventer, Nederland
Nederlanddpo@infopro-digital.com 
ACHATPUBLIC.COMRCS NANTERRE 447 854 62110, place du Général De Gaulle – 92160 Antony, FrankrijkFrankrijkdpo@infopro-digital.com  
BARBOUR ABI LIMITED134279825th Floor, 133 Houndsditch, Londen, Verenigd Koninkrijk, EC3A 7BX.  Verenigd Koninkrijk  dataprotection@barbour-abi.com
BINDEXIS AG  CHE 497 296 680  
 Reinacherstrasse 131
 4053 Bazel, Zwitserland  
Zwitserland  info@bindexis.ch  
EUROPEAN AND BELGIAN PUBLIC PROCUREMENT 0451.979.022Avenue Bourgmestre E. Demunter, 3 boîte 6 B-1090 Bruxelles, Belgique Belgiëdpo@infopro-digital.com
COMPANEORCS NANTERRE 432 247 898Antony Parc II, 10, place du Général De Gaulle – 92160 Antony, FrankrijkFrankrijk, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Spanje, Italië, Hongarije, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zwitserland, Zweden, Griekenland, Bulgarije, Brazilië, Argentinië, Chili, Colombia, Mexico, Peru, Verenigde Staten, Uruguay, Nederland. dpo@infopro-digital.com
COMPANEO0871.041.687Av. Bourgmestre E. Demunter, 3 boîte 6, Bruxelles, BelgiqueBelgiëdpo@infopro-digital.com  
COMPANEO LTD
 05604379
Fifth Floor, 133 Houndsditch, Londen, Engeland, EC3A 7BX. Verenigd Koninkrijk, Ierland, Turkijedpo@infopro-digital.com    
DOCUMEDIA.AT GMBHFN 146251 aFürbergstraße 18-20, Tür 2 OG-B1, 5020 Salzburg, Österreich.Oostenrijk, Duitsland, Zwitserlanddatenschutz@docu.at
EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIERCS NANTERRE 806 420 36010, place du Général De Gaulle – 92160 Antony, FrankrijkFrankrijk, Spanje, Italië, Duitsland dpo@infopro-digital.com  
EVENTMAKERRCS PARIJS 512 747 67638 rue Lafitte 75009 Parijs, FrankrijkInternationaaldpo@infopro-digital.com  
GROUPE MONITEURRCS NANTERRE403 080 823Antony Parc 2, 10, place du Général De Gaulle, BP 20156, 92186 Antony Cedex, Frankrijk.Frankrijkdpo@infopro-digital.com  
GUTWINSKI MANAGEMENT GESELLSCHAFT M.B.H.FN 128303gLohnsteinstraße 36
 2380 Perchtoldsdorf, Österreich
Oostenrijk, Duitsland, Zwitserlanddpo@infopro-digital.com  
HEINZE GMBHHRB 201314Bremen weg 184 29223 Celle, DuitslandOostenrijk, Duitsland, Zwitserlanddatenschutz@heinze.de
HAYNES GROUP LIMITED00659701Sparkford, Near Yeovil, Somerset, BA22 7JJ, UKVerenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Verenigde Staten, Australië…Email.enquiries@infopro-digital.com
IBAU GMBHHRB 19678
Philipp-Reis-Str. 4, D-65795 Hattersheim, Duitsland

Oostenrijk, Duitsland, Zwitserlanddatenschutz@ibau.de
IDICE MCRCI MONACO 98 S 0346713 bd Princesse Charlotte (98000)
 MONACO, Vorstendom Monaco
Monacodpo@infopro-digital.com  
INFOPRO DIGITAL SERVICES LIMITED04699701133 Houndsditch
 Londen, Engeland, 
 EC3A 7BX
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten Email.enquiries@infopro-digital.com  
INOVAXORCS NANTES 513 519 06611, rue du Petit Châtelier 44300 Nantes, FrankrijkFrankrijk, Spanje, Italië, Duitslanddpo@infopro-digital.com  
IPDRCS NANTERRE 490 727 63310 Place du Général de Gaulle 92160 Antony, FrankrijkFrankrijkdpo@infopro-digital.com.  
ISI CONDAL SLB60376739Ctra. de L’Hospitalet, 147 Edif. Roma 2º A (CITYPARK CORNELLA), 8940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), España  Spanjergpd@isicondal.es  
JOURNEES DU COURTAGERCS NANTERRE 441 756 88910 Place du Général de Gaulle 92160 Antony, FrankrijkFrankrijkdpo@infopro-digital.com  
MARCHES PUBLICS FRANCERCS NANTERRE 439 214 925Antony Parc II, 10 Place du Général de Gaulle, BP 20156,92186 Antony Cedex, Frankrijk.Frankrijkdpo@infopro-digital.com  
INFOPRO DIGITAL (IRELAND) LIMITED4059735 Pery Square, Co. Limerick, V94 EV1F, Ierland.Ierland, Verenigd Koninkrijkdpo@infopro-digital.com  
PROSYSRCS NANTERRE 344 894 985Antony Parc 2, 10, place du Général De Gaulle, BP 20156 92186 Antony Cedex, Frankrijk.Frankrijkdpo@infopro-digital.com  
RED-ON-LINERCS NANTERRE 425 043 06410 Place du Général de Gaulle 92160 Antony, FrankrijkInternationaaldpo@infopro-digital.com  
VECTEUR PLUSRCS NANTES 402 125 0331, rue Galilée, Parc d’activités de la Bouvre, 44340 Bouguenais, FrankrijkFrankrijkdpo@infopro-digital.com  
WEBIKEORCS AIX-EN-PROVENCE 508 973 161Mas de Maneille, Domaine de Galice, 1940 route de Loqui, 13090 Aix En Provence, FrankrijkFrankrijkdpo@infopro-digital.com  
TERRITORIALRCS NANTERRE 404 926 958Antony Parc 2, 10 place du Général de Gaulle, BP 20156, 92186 Antony Cedex, Frankrijk.  Frankrijkdpo@infopro-digital.com    
GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFORCS NANTERRE 442 233 41710 place du Général de Gaulle, 92160 Antony, Frankrijk  Frankrijkdpo@infopro-digital.com    
INFOPRO DIGITAL (HONG KONG) LIMITED1064488Unit 1801-05, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong.Hong Kongdpo@infopro-digital.com  
AUTRONICA S.R.L.1778000305Via Nazionale 42 – 33010 Tavagnacco (UD), ItaliaItaliëdpo@infopro-digital.com    
HAYNESPRO B.V.31047540Flankement 6, 3831 SM Leusden, NederlandNederlandEmail.enquiries@infopro-digital.com  
COMPANEO, LDA513331638Avenida Infante Dom Henrique n°306, 1950 – 421, Lisbonne, PortugalPortugaldpo@infopro-digital.com
HAYNESPRO DATA S.R.L.237912305 Ritoride Street 5 districten, RO-050204 Boekarest, RomâniaRoemeniëEmail.enquiries@infopro-digital.com  
DOCU MEDIA SCHWEIZ GMBHCHE 109 107 231Soodstrasse 52, 8134 Adliswil, ZwitserlandZwitserlandinfo@docu.ch
ETAI TUNISIEB 245 962 00632, rue des entrepreneurs ZI Charguia II Ariana 2035 Tunis Carthago, TunisieTunesiëdpo@infopro-digital.com    
COM-ONLINEB 242 477 200632, rue des entrepreneurs ZI Charguia II Ariana 2035 Tunis Carthago, Tunisie  Tunesiëdpo@infopro-digital.com    
AMA RESEARCH LIMITED045 013 64Fifth Floor, 133 Houndsditch, Londen, Engeland, EC3A 7BX.  Verenigd KoninkrijkEmail.enquiries@infopro-digital.com  
INFOPRO DIGITAL, INC.16-166244255 Broad Street
22e verdieping
New York,
NY 10004
USA
  Verenigde StatenEmail.enquiries@infopro-digital.com  
HAYNES NORTH AMERICA, INC.95-3375540859 Lawrence Drive, Newbury Park, California 91320, USA  Verenigde StatenEmail.enquiries@infopro-digital.com  
INFOPRO DIGITAL HOLDING GMBHHRB 116953Philipp- Reis- Straße 4, 65795 Hattersheim, DuitslandDuitslandinfo@docu.ch
FEBIS SERVICE GMBHHRB 83041Philipp-Reis-Str. 4, D-65795 Hattersheim, Duitsland  Duitslandinfo@fe-bis.de
HAYNES AUSTRALIA PTY LIMITED59 618 618 9926 The Crescent Kingsgrove New South Wales 2208, Australië.  AustraliëEmail.enquiries@infopro-digital.com  
EDICIONES TECNICAS PARA EL AUTOMOVIL Y LA INDUSTRIA IBERICA SLB61056826Carretera de l’Hospitalet, 147, Citypark Cornellà, Edificio Roma, planta 3 08940- Cornellà de Llobregat, Barcelone, España.Spanjergpd@etai.es.
SC6 ORGANIZACION Y COMUNICACION SLB66210717Ctra de l’Hospitalet 147 (Citypark Cornellà) Edificio Roma 3e planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelone, España.  Spanjedpo@infopro-digital.com    
GREENPROFI GMBHHRB 224966Neckarstr. 20 72622, Nürtingen, Baden-Württemberg, Duitsland  Duitslanddatenschutz@greenprofi.de

De Groep behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de geldende regelgeving. De belangrijkste updates kunnen uiterlijk op het moment van inwerkingtreding van deze wijzigingen op de corporate website van De Groep (www.infopro-digital.com) worden geplaatst.